En nu in Nederland?

(Deze pagina hoort bij onze nieuwsbrief september 2018).

IMG_9597

Met een woord van God en verder helemaal niks gingen we in 2014 naar Aruba. Met een woord van God – minder dramatisch, met als aanleiding de omstandigheden rondom onze oudste zoon – maar wel net zo overtuigend, zijn we nu terug in Nederland. Veel mensen zijn positief nieuwsgierig naar wat we nu gaan doen! We hebben de zomer gezocht naar wat God van plan is: alleen dat telt voor ons. Voor wat we hieronder schrijven denken we aan de ene kant echt geloof van God te hebben gekregen. Aan de andere kant willen we onszelf ook niet overschreeuwen: we willen voorzichtig en nederig elke stap gaan zetten en kijken hoe God alles bevestigt. In onze zwakheid en dwaasheid zal Hij sterk en wijs zijn! Bedankt voor jullie betrokkenheid!

Wat we niet gaan doen

Er werden ons vanaf Aruba al een aantal dingen in de bediening/gemeentes in NL als baan aangeboden. Daar zaten dingen tussen die helemaal mooi leken aan te sluiten, en ook gedeeltelijk of geheel vaste inkomsten per maand. Maar Gods perfecte plan volgen, met maximale eeuwigheidsimpact, moet altijd boven onze eigen zekerheid gaan. Hoor ik daar een amen? 😉 Wie zijn leven wil vinden, moet het verliezen omwille van het evangelie. En niet per sé kiezen voor het meest veilige of logische.

Dus na bidden en ontmoeten hebben we op een aantal van die mooie dingen, met ons volle verstand ‘nee’ (of ‘in ieder geval nu nog niet’) gezegd. Spannend, natuurlijk ook financieel. Want we snappen ook heel goed dat zelfs voor onze trouwe achterban het minder aansprekend is zendelingen in Nederland te steunen dan ver weg. Dus ‘nee’ zeggen is dan best een stap in geloof, het geloven dat God ons blijft leiden. Maar Aruba was nog wel vele keren zo spannend, en ook daar heeft God al die tijd geleid en voorzien! Vaste lezers weten nog: 2x leek het of we daar aan een goed betaalde baan konden beginnen in ook best goede kerken. Maar… veel dingen zijn GOED…  maar niet alle dingen zijn GOD.

Wat we wel gaan doen

Maar niet op alles zeggen we nee. Zoals vorige keer beschreven zijn we door de VPE benaderd. Om landelijk het starten van nieuwe kerken uit te bouwen, en een netwerk/conferenties voor jonge leiders op te starten. We zijn verder in gesprek gegaan en voelen nog steeds dat we hen moeten dienen. Daarnaast heeft het spreken overal in het land zoveel impact, dat we hier een focus van gaan maken. Boeken schrijven ligt al lang bij Christian in de planning. En we willen leiders trainen. Veel nieuwe jonge leiders trainen. Plus zij die al lang bezig zijn bemoedigen en toerusten. Na 20 jaar voornamelijk locaal gemeentewerk, voelen we dat God nu, op Chris’ 40e, onze focus verlegt om nu Hem en Zijn gemeente bovenplaatselijk – nationaal en internationaal – te dienen en op te bouwen. We voelen ons er helemaal niet bekwaam voor, vinden het allemaal erg spannend… maar we willen opnieuw doen wat God vraagt.

Dit alles is zonder salaris, en toch voelen we Gods leiding. Dus we blijven zendeling. We zullen dan onze bediening de vorm moeten geven van een stichting. Niet iets persoonlijk van ons als echtpaar alleen. Maar bouwen aan een team, iets wat kan uitgroeien tot een beweging. Om dat wat God in ons door successen & mislukkingen aan geloof gebouwd heeft, te vermenigvuldigen in vele anderen. In nederigheid & afhankelijkheid, maar gaan voor een zo groot mogelijke impact. “Het huis dat ik ga bouwen, zal groot worden… want onze God is groter dan alle goden” (2 Kronieken 2:5).

Het kon ons gestolen worden

foto 3-4Alle dromen en profetieën die we ooit hebben gehad, konden ons op ons dieptepunt van ontmoediging op Aruba allemaal voor altijd gestolen worden. De veelheid aan vernederende & schokkende ervaringen hielpen om elk restje persoonlijke ambitie of bewijsdrang af te laten sterven. “Heer, ik wil een gewone baan”, bad Chris. Juist tóen, toen geen van beiden er nog zin in had, gaf God juist de opdracht terug om voor elke grote droom te blijven gaan. En we voelden de Heilige Geest spreken: “Als je hier niks mee doet, stop je je talent in de grond, en zal je Mij daar rekenschap van moeten afleggen”. Hier kwam echt een gevoel bij zoals Paulus had: “Wee mij als ik het evangelie niet verkondig!” (1 Kor. 9:16).

WhatsApp Image 2017-07-27 at 02.53.24We merkten daarbij ook dat de prediking best hele mooie en soms diepe veranderingen bij mensen teweegbrengt. Het leek wel: hoe meer we het sterven van Jezus in ons meedragen, hoe meer Hij Zijn leven door ons heen uitdeelt. En nu, onverwacht snel terug in Nederland, lijkt het erop dat God ons zegt om een structuur te bouwen om de capaciteit om Zijn Woord te verspreiden, groter te maken. Boeken schrijven, online boodschappen beschikbaar maken, een team bouwen, bijbels onderwijs & training. Leiders trainen, discipelen maken, mensen bemoedigen en kerken (helpen) planten. Een omslag van vooral werken op één plaats, naar meer bovenplaatselijk. 40 jaar worden (Chris afgelopen juli) is een mooi moment om zo’n verandering in te gaan! We treden heel voorzichtig en willen niet te hoog van de toren blazen. Maar kunnen ‘niet ongehoorzaam zijn aan deze hemelse roeping’ (Hand. 26:19).

We willen geloof gaan opwekken bij onszelf en overal voor nationale opwekking. Kerken die tot leven komen. Nieuwe kerken die ontstaan. Radicale prediking. Bekering, heiliging, kracht van de Geest, groot geloof en onweerstaanbare liefdeonder Gods kinderen. Kerken die bovennatuurlijk leven met hun hart en met een missie! Omdat Jezus zegt: “Huil niet om Mij… maar over wie verloren gaat”. Gedreven door Zijn liefde gaan we in Nederland door met MEER JEZUS IN MEER MENSEN!

We hopen ons dus te mogen richten op deze dingen:

 • KERKEN STICHTEN – Meer Jezus in Meer Kerken
 • LEIDERS TRAINEN – Meer Jezus in Meer Leiders
 • PREKEN & SCHRIJVEN – Meer Jezus in Meer Mensen

afb meer jezus in meer kerken

KERKEN PLANTEN – MEER JEZUS IN MEER KERKEN!

41673879_10160769757300557_738632605661921280_nZoals eerder al genoemd heeft de VPE Christian gevraagd om mee te gaan draaien in het team leiders dat de landelijke afdeling gemeentestichting (kerkplanting) aanstuurt. Christian heeft vorig jaar en dit jaar weer sessies verzorgd door deze pioniers, en met Nathalie samen een ontbijtje met een aantal van deze bikkelende echtparen die hun leven geven om een nieuwe gemeente van de grond te krijgen. Zit dus in ons bloed en we willen hiervoor gaan.

In Zutphen hebben we 8 jaar lang een kerk van vlak na de geboorte tot volwassenheid mogen leiden. Daarna op Aruba dus een gemeente mogen starten vanaf de grond. We hebben gezien dat nieuwe kerken nieuwe mensen bereiken, die daarvoor nog geen gemeente bezochten. Ook onderzoek wijst dit uit. Hoe meer bijbelse, gezonde kerken, hoe beter. Kleine of grote, in alle stijlen en kleuren.

We willen ons dus hier met hart en ziel voor gaan inzetten. Naar apostolisch voorbeeld nieuw terrein openbreken, zodat nieuwe mensen vergeving in Jezus kunnen vinden! Dit hoeven geen VPE-kerken te zijn per sé. Iedere gemeente moet door de Geest geleid worden, ook wat landelijke verbondenheid betreft. Maar wij willen als nieuwe stichting gaan bijdragen dat, o.a. via de VPE en haar gemeenten, dit doel in Nederland bereikt gaat worden!

42702426_276031496363306_6172266641741578240_n
Live via een drone het dopen op Aruba volgen!

We vergeten hierbij het buitenland niet. Als gemeentestichters blijven we dus verbonden. Natuurlijk kan via internet er goed contact worden gehouden. Maar we zullen af en toe langsgaan als het mogelijk is, en blijven toezien op gezondheid & groei. Aruba is nog steeds een plek die we beschouwen als onze basis, die we de komende jaren ook verder willen doorontwikkelen. Op het eiland zelf, en vanuit Aruba als lanceerplatform, willen we ook nieuwe gemeenten zien ontstaan; wellicht in het Caraïbisch Gebied en in Zuid-Amerika – ook gezien onze Spaanstaligheid. En onze visie voor een bijbelschool & uitbreiding van het werk daar blijft – wil & kan je helpen zo’n school opzetten, meld je bij ons! Wie weet kunnen we als beweging ook zendingsreizen naar de eilanden en verder weg organiseren, waar we met teams naar toe kunnen.  Daarnaast is er in de landen om ons heen nood genoeg: België, Frankrijk maar ook verder weg zijn plekken waarover de Heilige Geest het uitroept: ‘Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons gaan?’

Dit willen we doen door:

 • het organiseren van pioniersdagen i.s.m. de VPE
 • het helpen ontwikkelen van een leidersteam VPE Kerkplanting
 • het coachen van startende en bestaande gemeentes
 • bestaande kerken stimuleren nieuwe kerken te starten
 • het zelf helpen starten van gemeentes en installeren van leiders- en kerkplantingsteams
 • het (helpen) starten van & samenwerken met apostolische teams en kerkplantingsnetwerken

In oktober zal Christian samen met een aantal VPE-voorgangers & kerkplanters naar de VS gaan. Kijken hoe het daar gebeurt, inspiratie opdoen, contacten leggen.

Afb Meer Jezus in Meer Leiders

LEIDERS TRAINEN – MEER JEZUS IN MEER LEIDERS!

Jezus zag de massa, hoe verloren en verdwaald ze waren, als schapen zonder herder, als onmiddelijke reactie daarop gaf Hij Zijn discipelen het doel mee om te bidden voor & te streven naar meer arbeiders die de rijpe oogst konden binnenhalen. De oogst is niet het probleem, de flessenhals waardoor de snelheid van het redden van mensen vertraagd kan worden, is het gebrek aan bekwame, gewillige arbeiders. Wat verschrikkelijk dat mensen verloren gaan die gered hadden kunnen worden, alleen omdat er niet genoeg mensen zijn die zeggen “Hier ben ik Heer, zend mij” en zich laten trainen en bekwamen!

Wie van Jezus houdt kan niet anders dan met hart en ziel hieraan te willen bijdragen. Wij dus ook. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en overal waar we kunnen gelovigen helpen betere oogstwerkers te worden. Mensen die al bezig zijn op het veld bemoedigen, toerusten, onderwijzen en helpen. En mensen die in de startblokken staan of een roeping ervaren, op weg helpen en meenemen. Leiders, predikers, voorgangers vermenigvuldigen!

Dit willen we doen door o.a.:

 • het opzetten van een landelijk leidersnetwerk i.s.m. de VPE. In ’13-’14 hebben we al geholpen dit op te zetten, en het dagelijks bestuur van de VPE heeft ons gevraagd dit opnieuw op te starten (vorige nieuwsbrief al kort genoemd).
 • het organiseren van grootschalige conferenties ook i.s.m. de VPE, gericht op zowel leiders als iedereen die actief is in een locale gemeente of bediening
 • het maandelijks samenkomen met jonge (aankomende) leiders, met name twintigers en dertigers, uit het hele land. Mensen die we kennen en uitnodigen, maar ook anderen kunnen zich aanmelden. Eten, aanbidden en voor elkaar bidden, delen uit het Woord en ons leven, en relaties bouwen en leggen. Met deze groep ook 1 of 2x per jaar een weekeinde de diepte in.
 • samen met anderen met ‘apostolisch DNA’ kijken hoe we in onze tijd de bediening & de intensiteit van toewijding van Paulus en de apostelen kunnen vormgeven

Afb preken en schrijven

PREKEN & SCHRIJVEN

De kernbezigheid is het overbrengen van de boodschap van het Koninkrijk, het evangelie, de complete raad van God. Door de “dwaasheid van de prediking” bouwt God onverwoestbaar, eeuwig leven gevend geloof in de harten van mensen. Door de Geest gezalfde prediking haalt duivelse bolwerken van leugens neer en zet bevrijdende waarheid daarvoor in de plaats. Niet zomaar onderhoudende speeches, maar preken als oorlogsvoering, met de leven-of-dood-intensiteit zoals we zien bij Jezus, Paulus en alle apostelen.

Dit betekent dus:

 • preken waar dat maar nodig is
 • eindelijk tijd nemen om boeken te schrijven en uit te geven (een aantal zitten al jaren in de computer half geschreven)
 • blijven evangeliseren op persoonlijke basis
 • een team bouwen waarmee meer mogelijk wordt. We zijn in gesprek met een stel dat zich door God geleid voelt ons te komen helpen met grafische vormgeving en het uitgeven van publicaties, op papier en online! Aansprekende video’s, vlogs, blogs, audio-cd’s met preken, en meer online werk behoort tot de mogelijkheden.

KOM OVER EN HELP ONS!

Dit is allemaal nieuw voor ons. Preken, herderen, aanbidding leiden, leiders trainen, mensen discipelen en onderwijzen: dat hebben we met Gods hulp geleerd te doen. Maar een organisatie uit de grond stampen, die landelijke en hopelijk internationale impact moet gaan hebben, daar hebben we geen kaas van gegeten! We voelen ons als Salomo:

“Mijn zoon Salomo is nog jong en onervaren, en het huis dat voor de HEER gebouwd moet worden, moet buitengewoon groot worden, zodat Zijn Naam en luister in alle landen bekend wordt” (1 Kronieken 22:5).

God geeft ons telkens een nieuwe uitdaging waardoor we afhankelijk van Hem blijven. Naast financieel in geloof blijven leven, nu ook iets nieuws opbouwen wat een groot werk kan dragen. We slaan advies in bij wijze vrienden en voorbeelden natuurlijk, en zijn dankbaar voor hun bemoediging en tips.

We zijn bezig mensen te vragen en benaderen. Ook zijn er een aantal getalenteerde types die zich aan ons hebben aangeboden en echt een roeping van de Geest daarbij ervaren, o.a. met organisatie & communicatie! Maar we willen ook jullie, onze geweldige achterban, vragen of het iets voor jullie is om je talent, wat het ook is, te komen inzetten samen met ons voor Meer Jezus in Meer Mensen! Natuurlijk niet ten koste van wat je doet in je eigen plaatselijke gemeente. Maar we denken veel hulp nodig te gaan hebben van vrijwilligers. Conferenties plannen en uitvoeren, een kantoor opbouwen, de communicatie & organisatie goed verzorgen… We zien mensen en hun talenten als het belangrijkste kapitaal dat er bestaat.

Wat denken we nodig te gaan hebben:

 • een boekhouder
 • mensen met organisatorische vaardigheden
 • administratieve tijgers
 • mensen die catering willen verzorgen, koken
 • beren die broodjes willen smeren
 • nazorgers en powerbidders tijdens diensten en conferenties
 • techneuten voor geluid, licht en multimedia
 • gastvrouwen & gastheren
 • podium- & aankledingverzorgers
 • … wie weet kan je iets heel anders?

Laat het ons in ieder geval weten als je iets zou willen betekenen. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen!

In ieder geval zijn jullie van harte uitgenodigd 17 oktober in Zutphen! We vertellen hier over onze 4 jaar op Aruba. Maar zullen aan het einde ook de tijd nemen om onze nieuwe plannen te delen. We hopen zoveel mogelijk van jullie te mogen gaan zien!

181017 zendingsavond Zutphen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s